Smiley face
Nieuws

Een coronapas in het hoger onderwijs

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Volgens André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, is een coronapas in het hoger onderwijs nog niet zo’n slecht idee. Ter voorkoming van maatschappelijke ontwrichting zijn strengere maatregelen nodig, zoals een 2G-beleid in het hoger onderwijs, stelt Den Exter in het Nederlands Dagblad. Hierbij vergelijkt hij de Nederlandse situatie met de situatie in Italië, waar hij als gastdocent verbonden is aan de universiteit van Bologna.

In Italië zijn er al aanzienlijk meer strengere maatregelen ingevoerd. Hier geldt bijvoorbeeld voor nagenoeg alle beroepen een vaccinatieverplichting. Het beeld van Bergamo in 2020 hebben de meeste Italianen nog haarscherp op het netvlies. Dagelijks vertrokken legertrucks met lijken uit Bergamo voor crematies. In ziekenhuizen moest er worden geselecteerd wie er wel of geen behandeling zou krijgen.

Italië versus Nederland

Een andere maatregel die binnen de universiteit van Bologna is ingevoerd, is het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Iedereen die de campus betreedt ondergaat de check. Het registreren van bezoekers is gebruikelijk. Bij iedere ingang vindt de controle plaats. In Nederland is dat op dit moment nog ondenkbaar. De vereniging van universiteiten en verschillende rectoren zagen problemen bij de invoering van de coronapas voor toegang tot universiteiten. Het zou een vergaande inbreuk zijn op het recht op onderwijs. Praktische bezwaren spelen hierbij ook een rol, denk hierbij aan de uitvoerbaarheid van de controles.

Beperking van grondrechten

Het recht op onderwijs en het waarborgen van de toegankelijkheid is een belangrijk goed, maar het is geen absoluut recht. Wanneer er sprake is van een botsing van grondrechten, waaronder in dit geval de toegang tot gezondheidszorg, zijn beperkingen van grondrechten toegestaan, indien deze noodzakelijk proportioneel en effectief zijn. Op dit moment wordt door ziekenhuizen kritieke planbare zorg uitgesteld, dit is zorg die  binnen zes weken plaats moet vinden om gezondheidsschade te voorkomen. De Nederlandse ziekenhuizen hebben bijna ‘Code zwart’ bereikt volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, en Diederik Gommers, vereniging van intensivisten.

Maatschappelijke ontwrichting

Het bereiken van Code zwart zal aanzienlijke gevolgen hebben, onder andere voor de manier waarop ic-bedden onder patiënten wordt verdeeld. “Het door de politiek zo verfoeide [Code zwart] scenario waarin potentiële ic-patiënten zullen worden geselecteerd op basis van leeftijd en niet meer op grond van medische behoefte”, aldus Den Exter. De voorgestelde 2G-regel zou volgens de regering bijdragen aan een betere bescherming van ongevaccineerden en vervolgens ook leiden tot minder druk op de zorg. “De vermeende uitsluiting van niet-gevaccineerden wordt door niemand omarmd, maar de urgentie, de dreiging van lockdowns en de bijbehorende maatschappelijke ontwrichting rechtvaardigt de 2G-regel ook in het hoger onderwijs” stelt Den Exter.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam

Comments are closed.