Smiley face
Activiteit

Activiteit: Gastcollege Slijpen Legal over geneesmiddelentontwikkeling en weesgeneesmiddelen

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Op donderdag 14 april van 11:00 – 12:00 uur verzorgt mr. Suzan Slijpen van Slijpen Legal een online gastcollege over geneesmiddelenontwikkeling en weesgeneesmiddelen. Aanmelden kan door te mailen naar secretaris@rgdispuut.nl

Een klein woord van mr. Suzan Slijpen zelf over het gastcollege:

“Geneesmiddelenontwikkeling is één van de aspecten binnen het geneesmiddelenrecht waar veel interessante aspecten aan kleven en waar ontzettend veel over te vertellen valt. Van inkoop grondstoffen tot aan de terhandstelling van een geneesmiddel aan de patiënt: ALLES is gereguleerd en omkleed met waarborgen. Daar wil ik jullie wat meer over vertellen. Doel is dat jullie een beeld krijgen van hoe de ontwikkeling en productie van een geneesmiddel in zijn werk gaat en hoe een fabrikant toestemming krijgt om een product op de markt aan te bieden.

Tevens wil ik kort ingaan op de zogenaamde weesgeneesmiddelen: dat zijn geneesmiddelen die bestemd zijn voor personen die aan zeldzame aandoeningen lijden (5 op de 10.000 binnen de EU) en waar bijzondere regels voor gelden.

Ik kijk uit naar 14 april!”


Slijpen Legal is een niche kantoor dat zich gespecialiseerd heeft in juridische vraagstukken met betrekking tot vier hoofdcategorieën: levensmiddelen, cosmetische producten, medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. Binnen deze vier hoofdcategorieën zijn verschillende subcategorieën te onderscheiden, die soms ook met elkaar overlappen. De wet- en regelgeving binnen deze gebieden is sterk Europees gekleurd en de regeldichtheid is enorm. Slijpen Legal biedt in deze kluwen van wet- en regelgeving ondersteuning en bekijkt met ondernemingen hoe men over de hele linie (van productontwikkeling tot verkoop aan de eindgebruiker) kan voldoen aan de wet en de binnen de industrie geldende kwaliteitsnormen.

 

Comments are closed.