Smiley face
Nieuws

Waarom is abortus strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

GroenLinks wil dat abortus uit het Nederlandse Wetboek van Strafrecht verdwijnt. Op dit moment is het plegen van abortus in Nederland strafbaar, voor zover deze abortus niet is verricht in een ziekenhuis of abortuskliniek en niet conform de regels in de Abortuswet is uitgevoerd. GroenLinks bepleit dat de huidige strafbaarstelling van illegale abortussen artsen en vrouwen criminaliseert. Volgens Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, beschermt de huidige wetgeving juist de zwangere vrouw en de ongeboren vrucht.

In een interview met het Nederlands Dagblad vertelt Buijsen welke functie het Wetboek van Strafrecht op dit moment speelt bij abortussen: “Als de zwangerschapsafbreking plaatsvindt in een ziekenhuis of abortuskliniek, en er is aan de voorwaarden uit de abortuswet voldaan, dan is deze ook volgens het Wetboek van Strafrecht niet strafbaar. Van de vermelding in het Wetboek van Strafrecht gaat echter wél een zekere beschermende werking uit naar de vrouw en de ongeboren vrucht.”

Het zijn juist de voorwaarden uit de Abortuswet die vrouwen en ongeboren kinderen beschermen tegen onveilige en illegale abortussen. Buijsen: “Het is bovendien helder aan welke eisen er bij abortus moet worden voldaan om buiten het strafrecht te blijven. Ook volgens de laatste evaluatie, in 2020, functioneert de Nederlandse abortuswetgeving naar behoren.”

Abortus uit het Wetboek van Strafrecht halen
Als abortus niet meer strafbaar is, dan is het ook niet langer strafbaar om een ongeboren kind te doden. Alleen het medische tuchtrecht zou dan kunnen ingrijpen. “Door de vermelding in de strafwet erken je dat het ongeboren kind beschermwaardig is. Er is sprake van voortschrijdende beschermwaardigheid; reden waarom we abortussen na 24 weken zwangerschap niet meer acceptabel vinden – tenzij er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie. Als je abortus uit het Wetboek van Strafrecht haalt, heb je in de wet ook geen onderscheid meer tussen vroegere en late zwangerschapsafbrekingen. Het strafrecht stelt nu een duidelijke grens aan abortus”, vertelt Buijsen.

Voorstanders van het weghalen van abortus uit de strafwet, pleiten voor het belang van een vrije keuze voor de moeder om een ongeboren kind weg te laten halen. De Nederlandse Abortuswetgeving is een compromis in zienswijze, waarbij tot op zekere hoogte deze keuzevrijheid intact wordt gelaten. Wanneer de ontwikkeling van een foetus 24 weken of meer gevorderd is, wordt het recht op leven van dit kind beschermd door de wet.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam

Comments are closed.