Smiley face
Nieuws

Mag een ziekenhuis ongevaccineerden van orgaandonatielijsten halen?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Recent werd hartpatiënt D.J. Ferguson door een ziekenhuis in Boston van de harttransplantatielijst gehaald, gezien de 31-jarige man niet gevaccineerd is tegen corona. In het Nederlands Dagblad stelt André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, dat hierbij geen sprake is van discriminatie: “Dit heeft niets van doen met het wappie-zijn”.

De 31-jarige D.J. Ferguson lijdt aan een erfelijke hartkwaal met mogelijk dodelijke afloop. Hij stond hoog op de harttransplantatielijst gezien zijn jonge leeftijd en het feit dat hij twee jonge kinderen heeft. Desondanks besloot het Brigham and Women’s Hospital in Boston de man van de transplantatielijst te halen. Ferguson heeft zich bewust niet laten vaccineren tegen corona, terwijl hij hier ruim de tijd voor had. Het ziekenhuis vindt dat er hierdoor een te groot risico is op een infectie met corona en de daaraan verbonden gevolgen. 

Kwestie van leven of dood

Wereldwijd kampen ziekenhuizen al jarenlang met een tekort aan donororganen. En dit is niet zonder gevolgen. “In geval van schaarste aan organen moeten medici keuzes maken wie wel, en wie niet in aanmerking komt voor een beschikbaar gekomen orgaan”, legt den Exter uit. “Die selectie gaat letterlijk over leven en dood”.

Contra-indicaties

Hartpatiënten komen alleen onder bepaalde omstandigheden in aanmerking voor een donorhart. Zo moet de hartziekte van een patiënt in een vergevorderd stadium zijn, dient de patiënt ernstige klachten te hebben, moet een transplantatie de enige mogelijke behandeling die tot verbetering kan leiden, zijn,en mogen er geen contra-indicaties zijn. “Contra-indicaties zijn redenen waardoor een harttransplantatie niet het gewenste effect zou hebben”, vertelt Den Exter. In het geval van de niet-gevaccineerde Ferguson is sprake van een contra-indicatie. “Door de medicatie die noodzakelijk is om afstoting van het donorhart te voorkomen, vermindert de immuniteit van de patiënt”. De afgenomen immuniteit verhoogt het risico op infectie, en dus ook op een besmetting met corona. Dit kan resulteren in afstoting van een donorhart of zelfs het voortijdig overlijden van een patiënt.

“Zo valt de keuze voor niet-gevaccineerde hartpatiënten op medisch inhoudelijke gronden te rechtvaardigen”, concludeert André den Exter. En Ferguson? Hij heeft 25 januari 2022 een hartpomp gekregen. Hij hoopt zo zijn strijd voort te kunnen zetten, zonder dat zijn idealen daaronder hoeven te lijden.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam

Comments are closed.